dat-hang-quang-chau
Kinh nghiệm

Hình thức thanh toán ở Vietchina Logictics

1. Đặt cọc: Khách hàng sau khi đã chốt đơn hàng muốn mua với nhân viên tư vấn của Việt China. + Khách hàng thanh toán 80{4e0cfe88dfdfcaae8c8c48519730537be75d8ac0cbe01be081aff685194c0002} – 100{4e0cfe88dfdfcaae8c8c48519730537be75d8ac0cbe01be081aff685194c0002} giá trị đơn hàng (bao gồm: Giá sản phẩm, ship nội địa, Bảo hiểm (nếu có). + Phí vận chuyển, Phí dịch vụ (nếu có). + Thời […]